Vilkår & Betingelser

Tak fordi du bruger BOLIGKORTET.DK. BOLIGKORTET.DK er en af Danmarks mest gennemsigtige og troværdige boligportaler og tilhører i dag Reva Media ApS som har eksisteret siden 1998 med fokus på ejendomsmarkedet, formidling og markedsføring af boliger. Som bruger på BOLIGKORTET.DK eller som abonnent på BOLIGKORTET.DK, accepterer du vores følgende vilkår. Hjemmesiden, annoncer og indhold samt abonnementsydelser stilles til rådighed for dig af Reva Media ApS, Pilestræde 33 1. sal, DK-1112 København K, Danmark (”BOLIGKORTET.DK”). Disse vilkår træder i kraft 03.09.2019.

GENERELLE OPLYSNINGER

Reva Media ApS
Pilestræde 33 1. sal
DK-1112 København K, Danmark
e-mail: info@boligkortet.dk, som vi besvarer inden for 24 timer på hverdage

BRUG AF BOLIGKORTET.DK

Du kan oprette boligsøgeagenter, dine boligannoncer og andet indhold (samlet benævnt ”Indhold”) under de relevante kategorier eller områder og du accepterer at afholde dig fra at gøre følgende:

 • overtræde nogen former for love, herunder Lov om forbrugeraftaler, Købeloven, Aftaleloven og Markedsføringsloven;
 • krænke nærværende vilkår eller vores Regler for annoncering
 • være usand eller vildledende:
 • krænke tredjemands rettigheder, eksempelvis ved at tilbyde at sælge forfalskede varer eller på anden måde krænke ophavs-, varemærke-, eller andre immaterielle rettigheder;
 • distribuere eller inkludere spam, kædebreve eller pyramidespil;
 • sprede virus eller anvende andre teknologier, der kan skade BOLIGKORTET.DK eller brugerne af BOLIGKORTET.DK’ interesser eller ejendom;
 • belaste vores servere og IT-infrastruktur urimeligt eller forstyrre driften af BOLIGKORTET.DK;
 • kopiere, ændre eller distribuere andre personers Indhold;
 • benytte nogen former for robot, søgerobotter, scrapers eller andre automatiske midler til at få adgang til BOLIGKORTET.DK’s indhold og indsamle indhold til noget som helst formål uden vores udtrykkelige tilladelse;
 • sammenstille eller på anden måde indsamle oplysninger om andre, herunder e-mail-adresser, uden deres samtykke;
 • omgå foranstaltninger, der anvendes til at forhindre eller begrænse adgang til vores ydelser.

Du accepterer, at overtrædelse af ovenstående medfører øjeblikkelig sletning af din annonce, din søgeagent og din profil på vores sider.

Fortrydelsesret - Abonnement, annoncer og andre digitale tilkøbsydelser:

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, vi har lavet aftalen.
Fristen indebærer, at du har 14 dage fra aftaledagen til at give os besked om, at du vil fortryde. Du kan sende en mail til info@boligkortet.dk eller benytte standardfortrydelsesformularen, som du finder nederst i betingelserne

Tilbagebetaling

Hvis du fortryder dit abonnement rettidigt, refunderer vi det indbetalte beløb til dig uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget besked om at du vil fortryde aftalen. Vi tilbagefører pengene med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved købet, medmindre vi har aftalt andet.

Distribution af din Annonce

Nogle af vores funktioner kan vise dit indhold gennem andre kilder for boligsøgende, herunder aviser, på ikke-tilknyttede hjemmesider eller på andre hjemmesider, som er en del af vores annoncenetværk – samt vores Sociale Netværk, herunder Facebook Grupper og Facebook Sider, Instagram, Twitter m.v.

Ved at benytte vores tjenester og ydelser accepterer du, at dit Indhold kan vises ved at benytte disse andre metoder, samt sociale netværk og hjemmesider.

Rettigheder til indhold

Du indvilliger i ikke at kopiere, ændre eller distribuere vores hjemmeside eller dens indhold, ophavsrettigheder eller vores varemærker.

Du giver derudover BOLIGKORTET.DK ret til at hindre og påtale tredjemands kopiering eller uberettigede anvendelse af hele eller dele af det Indhold du opretter på BOLIGKORTET.DK’s tjenester, herunder i tilfælde hvor der sker crawling af BOLIGKORTET.DK’s tjenester eller tjenester hvortil det pågældende Indhold er overført.

Intet i disse vilkår begrænser dine rettigheder til selv at anvende det Indhold, herunder data, tekst og billeder, du opretter på BOLIGKORTET.DK’s tjenester.

Priser og betalinger

Vi opkræver betaling for visse ydelser. Såfremt den ydelse, du bruger, kræver betaling, vil det være muligt for dig at gennemgå og acceptere betalingen (inkl. moms), før du køber ydelsen. Vores priser er opgivet i danske kroner, og vi kan ændre dem fra tid til anden. Vi kan vælge at ændre vores priser midlertidigt for produkter eller nye ydelser. Din betaling til os kan ikke refunderes, og du er ansvarlig for at betale ved forfald. Såfremt du ikke betaler, kan vi begrænse din mulighed for at bruge ydelserne.

Du kan betale med dankort og vi tager ikke kortgebyrer.

Annoncer

BOLIGKORTET.DK tilbyder tilmeldte udbydere af boliger at annoncere gratis på boligkortet.dk. For alle annoncer kan der tilkøbes ekstra services og ydelser som er betalingspligtige. Priser for disse tilkøb fremgår af vores Prisliste for Annoncører.

Abonnement og opsigelse

Abonnementer løber 2 måneder ad gangen og fornyes automatisk ved udløbet af hver periode.

Betalingen for dit BOLIGKORTET.DK abonnement trækkes automatisk ved udgangen af abonnementsperioden fra den konto, som du har angivet ved oprettelsen af dit BOLIGKORTET.DK abonnement.

Du er bundet de første 2 måneder, men kan herefter opsige aftalen til udgangen af en måned.

Du kan opsige dit abonnement til udgangen af den periode, som du har betalt for. Har du betalt for 2 måneder, kan du dog godt opsige med en måneds varsel, og du vil herefter fårefunderet beløbet for den del af abonnementet, som du ikke har brugt.

Hvis der er noget galt med abonnementet

Hvis du ikke er tilfreds med abonnementet kan du kontakte os på info@boligkortet.dk
Købelovens mangelsregler gælder ikke for abonnementer.
Om du har 2 års reklamationsret efter reglerne i købeloven afhænger derfor af, hvad der skal leveres i henhold til abonnementsaftalen:

Træk på dit kort

Du kan til enhver tid tilbagekalde din tilladelse til, at vi trækker et beløb på dit kort.

Du kan også gøre indsigelse vedrørende ”uautoriserede debiteringer” over for din kortudbyder, dog senest 8 uger efter debiteringen, med mindre andet fremgår af din aftale med kortudbyderen.

Sikkerhed

Kontakt mail@boligkortet.dk med det samme, hvis du har mistanke om, at din e-mail-adresse eller din adgangskode til BOLIGKORTET.DK.dk er blevet misbrugt.

Lukning af Din Konto

Du kan til enhver tid uden yderligere varsel lukke eller slette din BOLIGKORTET.DK.dk konto ved at sende os en meddelelse til mail@boligkortet.dk eller ved at klikke ”luk min konto” på din profilside.

Du kan til enhver tid afmelde dit løbende abonnement, dog kan du af tekniske årsager ikke opsige abonnementet de første 24 timer. I så fald vil der ikke blive hævet yderligere penge for abonnementet, før det genaktiveres, eller der oprettes et nyt."

Professionelle Ydelser

BOLIGKORTET.DK stiller nogle supplerende, professionelle værktøjer til rådighed for registrerede brugere, eksempelvis tilbydes annoncører at tilkøbe vores Boost-pakker, UdlejningsGaranti Pakke eller få fremhævet annoncer i vores netværk. Du har mulighed for at abonnere på disse ydelser i tegningsperioden mod betaling af det gældende gebyr jf. vores prisliste. Der vil ikke ske tilbagebetaling, såfremt du vælger ikke at benytte dig af det fulde omfang af de ydelser, der er stillet til rådighed efter fortrydelsesretten er udløbet, men vi vil foretage refundering, hvis vi af en eller anden grund lukker vores ydelser permanent, inden dit abonnement udløber. BOLIGKORTET.DK kan fra tid til anden ændre de ydelser, der stilles til rådighed i vores professionelle værktøjer. Såfremt værktøjerne er midlertidigt utilgængelige af en eller anden grund, vil vi forlænge din abonnementsperiode med en tilsvarende periode.

Ansvar for oprettelse af Indhold

Du indestår for, at det Indhold du opretter på BOLIGKORTET.DK’s tjenester, er i overensstemmelse med BOLIGKORTET.DK' regler for annoncering, ikke overtræder nogen love (herunder den danske Markedsføringslov) og ikke krænker tredjemands rettigheder. Dette gælder, uanset om oprettelsen af Indhold sker manuelt eller ved brug services (f.eks. ”automatisk overførsel”-funktionen), som tillader Indhold at blive hentet automatisk fra andre hjemmesider.

Såfremt du anmoder BOLIGKORTET.DK om at foretage manuel eller automatisk oprettelse af Indhold ved kopiering fra en hjemmeside eller andet digitalt medie, indskærpes det, at du skal indhente alle nødvendige samtykker/licenser fra tredjemand før BOLIGKORTET.DK anmodes om at foretage automatisk hentning af indholdet.

BOLIGKORTET.DK er berettiget til at fjerne Indhold fra BOLIGKORTET.DK’s tjenester uden varsel, især når BOLIGKORTET.DK vurderer, at det er nødvendigt for at bringe en krænkelse af tredjemands ret til ophør, drage til omsorg og undgå en sådan handling eller for at overholde lovgivningen i øvrigt. BOLIGKORTET.DK forbeholder sig ligeledes retten til at fjerne Indhold, der vurderes at være i strid med BOLIGKORTET.DK' regler for annoncering, til skade for BOLIGKORTET.DK’s goodwill eller i øvrigt upassende for BOLIGKORTET.DK’s øvrige brugere.

Du har bevisbyrden for, at din oprettelse af Indhold på BOLIGKORTET.DK’s tjenester ikke krænker tredjemands rettigheder og skal straks på BOLIGKORTET.DK’s anmodning, fremlægge dokumentation for at alle nødvendige samtykker/licenser er indhentet.

BOLIGKORTET.DK gennemgår ikke det Indhold du opretter for at sikre, at det ikke krænker tredjemands rettigheder eller dets lovlighed i øvrigt. Du vil være erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige regler i tilfælde hvor BOLIGKORTET.DK måtte lide skade eksempelvis rimelige omkostninger til rådgivere, som BOLIGKORTET.DK måtte afholde som følge af, at Indhold oprettet på BOLIGKORTET.DK’s tjenester viser sig eventuelt at krænke tredjemands ret eller stride mod lovgivningen i øvrigt.

BOLIGKORTET.DK’s ansvar

BOLIGKORTET.DK er ikke involveret i selve transaktionen mellem Boligudbyder og Boliglejer, Boligkøber eller Interessent og er ikke selv sælger eller udlejer af boliger, der annonceres til salg på vores platforme. Vi påtager os ikke noget ansvar for den aftale om leje eller køb af bolig, som du finder via en af vores platforme. Du indvilliger i ikke at holde os ansvarlig for ting, som andre brugere annoncerer eller foretager sig. Det meste af vores indhold kommer fra andre brugere, så vi kan ikke garantere for nøjagtigheden af vores indhold eller brugerkommunikation, kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af det, der tilbydes.

Vi kan heller ikke garantere kontinuerlig eller sikker adgang til vores ydelser eller BOLIGKORTET.DK.dk. Som følge heraf fraskriver vi os udtrykkeligt - i det omfang det er lovligt tilladt – alle garantier, indeståelser og betingelser, udtrykkelige eller implicitte, herunder kvalitet, salgbarhed, handelsmæssig kvalitet, holBOLIGKORTET.DKrhed, egnethed til et bestemt formål, og det der følger af lovgivningen.

Personlige oplysninger

Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:
Mail adresse og kortoplysninger.

Personoplysningerne registreres hos Reva Media ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.
Den dataansvarlige på boligkortet.dk er Reva Media ApS
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.
Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: mail@boligkortet.dk

Du er ansvarlig for, at dine personlige oplysninger er nøjagtige samt for at beskytte oplysninger omkring din adgangskode. Såfremt din adgangskode er blevet misbrugt af en eller anden grund, bør du straks anmode mail@boligkortet.dk om at ændre din adgangskode og spærre din konto.

Generelt

Disse vilkår og de andre relaterede vilkår, der er angivet på BOLIGKORTET.DK.dk, udgør hele aftalen mellem BOLIGKORTET.DK og dig og erstatter alle tidligere aftaler. Andre vilkår der vedrører et specifikt produkt eller en specifik ydelse udbudt af BOLIGKORTET.DK har, i tilfælde af uoverensstemmelser, forrang i forhold til disse generelle vilkår.

Denne aftale reguleres af lovgivningen i Danmark. Såfremt en domstol finder nogen af disse betingelser ugyldige, vil de resterende betingelser stadig gælde.

Vi vil sende meddelelser til dig via den af dig angivne e-mail-adresse eller med anbefalet post.

Ændringer eller Rettelser

BOLIGKORTET.DK er løbende under udvikling for at tilpasse vores produkter og tilbud over for målgruppe. Derfor forbeholder vi os retten til at ændre indhold, vilkår og brugerfladen til enhver tid, således at opdateringerne træder i kraft næste gang, du opretter Indhold på BOLIGKORTET.DK’s tjenester eller når du logger på din profil. Hvis du mener, at en ændring ikke tilgodeser dine behov eller du har opdaget noget, som er uhensigtsmæssigt vil vi gerne høre fra dig øjeblikkeligt, så vi kan inddrage din brugeroplevelse – din kundeoplevelse – i vores overvejelser.

Klageadgang

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte (indsæt kontaktinformation for relevant person/enhed i webshoppen). Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.naevneneshus.dk

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her ec.europa.eu/odr

Handelsbetingelserne er senest opdateret den 23.09.2019

Standardfortrydelsesformular

(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til:
info@boligkortet.dk
Pilestræde 33 1. sal
DK-1112 København K, Danmark
e-mail: info@boligkortet.dk

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:

__________________________________________________________________________________

Bestilt den: _______________________________
Modtaget den: _______________________________
Forbrugerens navn:

______________________________________________________________________
Forbrugerens adresse:

______________________________________________________________________
Forbrugerens underskrift:

______________________________________________________________________

Dato: _________________